8.9.55

ดูซีรี่ย์ Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส


รื่องราวของลีแดกิล ซึ่งเกิดในครอบ ครัวที่สูงส่ง แต่ว่าครอบครัวของเขากลับถูกทำลาย ในขณะที่แทฮาเผาบ้านของของลีแดกิลและหนีไป ลีแดกิลต้องตกกลายเป็นทาสจากการถูกกล่าวหาทั้งๆ ที่เขานั้นไม่ได้เป็นคนทำเลย จึงเป็นสาเหตุทำให้ลีแดกิลต้องการจะแก้แค้น เขาพยายามให้มีชีวิตอยู่แต่ละปีๆ เพื่อค้นหาทแทฮาจนทำให้เขามีชื่อว่า "คนล่าทาส"
ทั้งแดกิลและแทฮายังต้องเกี่ยวข้องกันเพราะรักสามเส้ากับ อังนึงที่เป็น ทาสสาวที่หนีจากวรรณะตนเองกลายไปเป็นลูกสาวของขุนนาง
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 01-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 01-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 01-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 02-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 02-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 02-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 03-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 03-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 03-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 04-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 04-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 04-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 05-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 05-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 05-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 06-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 06-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 06-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 07-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 07-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 07-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 08-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 08-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 08-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 09-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 09-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 09-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 10-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 10-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 10-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 11-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 11-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 11-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 12-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 12-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 12-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 13-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 13-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 13-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 14-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 14-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 14-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 15-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 15-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 15-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 16-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 16-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 16-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 17-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 17-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 17-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 18-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 18-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 18-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 19-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 19-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 19-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 20-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 20-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 20-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 21-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 21-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 21-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 22-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 22-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 22-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 23-1
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 23-2
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 23-3
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 24-1 end
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 24-2 end
คลิกเปิดดู => Slave Hunter ไพร่พยัคฆ์ นักล่าทาส ตอนที่ 24-3 end

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น